Jogok és kötelezettségek a biztosítások kötésekor


A biztosítások megkötése előtt alaposan körbe kell néznünk a kínálatban, mert egyes szolgáltatások és díjak között jelentős eltérések tapasztalhatók. Ezen felül nagyon fontos, hogy minden szerződés aláírása előtt figyelemmel olvassuk el a feltételeket, a szabályokat, és a díjakra vonatkozó tételeket. Ezen felül nagyon fontos, hogy mindent megismerjünk a jogok és kötelezettségek tekintetében a biztosítások szerződéskötésekor.

Lényeges a jogok tekintetében a tájékoztatáshoz való jog. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a biztosítónak minden kétséget kizáróan, igazolhatóan tájékoztatást kell adnia a szerződés megkötése előtt az ügyfeleknek a szerződéssel kapcsolatos összes apró részletről, feltételről, díjakról. A tájékoztatásnak ezen felül tartalmaznia kell a biztosító társaság nevét, jogi formáját és címét. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a biztosítónak érthető módon, de elektronikusan is eleget kell tennie a tájékoztatásnak.

Az ügyfélnek a jogok mellett vannak kötelezettségei, is mint például a díjfizetési kötelezettség. A díjfizetési kötelezettség a folyamatos díjfizetést jelenti, melynek az ügyfélnek kell eleget tennie. Ez abban az esetben is fenn áll, amennyiben adminisztrációs hiba miatt az ügyfél nem kap díjbekérőt, vagy csekket. Tehát a díj pontos időben való beérkezése minden körülmény szerint az ügyfél felelőssége. Késedelmes fizetés, vagy nem fizetés esetén is, sőt ilyen esetben a biztosítónak nem is kötelessége a késedelemről tájékoztatást küldenie.

Másik nagyon fontos kötelezettsége az ügyfeleknek a közlési kötelezettség. Ez a pont annyit takar, hogy a szerződés megkötésekor az ügyfélnek mindent a valóságnak megfelelően kell közölnie, fel kell sorolnia minden ismert tényt, mely befolyással lehet a szerződésre, közölnie kell, minden körülményt melyet ismer, vagy ismernie kéne. Nagyon fontos, hogy mind a kötelezettségekkel, mind a jogokkal mindenki teljes egészében tisztában legyen, mert ezzel rengeteg későbbi kellemetlenségtől mentesítheti Önmagát.